Инвестициялық бағдарламаның орындалу барысы туралы ақпарат

© 2024 ТОО "Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания"