Инвестициялық бағдарламаның орындалу барысы туралы ақпарат

© 2023 ТОО "Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания"