Капиталдағы өзгерістер туралы есеп. 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша.

Қазақстан Республикасы
қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусым
№ 404 бұйрығына №6 қосымша

№ 4 Пішіні

Ұйымның атауы: «Батыс Қазақстан электр желілерін таратушы компаниясы» акционерлік қоғамы

 

2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша

Капиталдағы өзгерістер туралы есеп. 

 

Компоненттердің атауы

Жолдың коды

Бас ұйымның капиталы

Бақыланбай-тын меншік иелерінің үлесі

Капиталдың жиыны

Жарғылық капитал (акцио-нерлік)

Эмиссиялық табыс

Сатып алынған жеке үлес құралдары

Резервтер

Бөлінбеген пайда

Өткен жылдың 1 қаңтарындағы сальдо

010

5 023 174,00

 

 

25 599,00

- 1 804 769,00

 

3 242 593,00

Есеп саясатындағы өзгеріс

011

 

 

 

 

 

 

 

Қайта есептелген сальдо (010 жолдан +/- 011 жол)

100

5 023 174,00

 

 

25 599,00

-1 804 769,00

 

3 242 593,00

Жалпы жиынтық пайда, барлығы (210 жол + 220 жол)

200

 

 

 

-6840,00

174 236,00

 

167 392,00

Жылына пайда (шығын)

210

 

 

 

 

2 092,00

 

2 092,00

Басқа да жиынтық пайда, барлығы (221 жолдан -229 жол)

220

 

 

 

- 6 840,00

6 840,00

 

0,00

соның ішінде:

 

 

 

 

 

 

 

 

Негізгі құралдарды  қайта бағалаудан өскені (салықтық әсерді алып тастағанда)

221

 

 

 

-6 840,00

6 840,00

 

0,00

Негізгі құралдарды қайта бағалаудан аммортизацияға көшіру (салықтық әсерді алып тастағанда)

222

 

 

 

 

 

 

 

Қолдағы сатуға арналған қаржылық активтерді қайта бағалау  (салықтық әсерді алып тастағанда)

223

 

 

 

 

 

 

 

қосылу үлесі әдісімен есептелетін қауымдасқан және бірлескен қызметтен басқа жиынтық пайданың (шығынның) үлесі

224

 

 

 

 

 

 

 

зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық айда (шығын)

225

 

 

 

 

 

 

 

Еншілес ұйымдардың кейінге қалдырылғанс алығына  табыс салығы мөлшерлемесіндегі өзгерту әсері

226

 

 

 

 

 

 

 

Ақша ағымын хеджерлеу (салықтық әсерді алып тастағанда)

227

 

 

 

 

 

 

 

Шетелдік ұйымдарға инвестициялар бойынша айырбас бағамының айырмашылығы

228

 

 

 

 

 

 

 

Шетелдік операцияларға таза инвестицияны хеджерлеу

229

 

 

 

 

 

 

 

Меншік иелерімен операциялар, барлығы (310 жол мен 318 жолының сомасы)

300

 

 

 

0,00

0,00

 

0,00

соның ішінде:

 

 

 

 

 

 

 

 

қызметкерлерге акциямен сыйақы беру

310

 

 

 

 

 

 

 

соның ішінде:

 

 

 

 

 

 

 

 

қызметкерлердің қызметінің құны

 

 

 

 

 

 

 

 

қызметкерлерге акциямен сыйақы бер сұлбасы бойынша акция шығару

 

 

 

 

 

 

 

 

Қызметкерлерге акциямен сыйақы беру сұлбасына қатысты салықтық пайда

 

 

 

 

 

 

 

 

Меншік иелерінің жарнасы

311

 

 

 

 

 

 

 

Өзіндік үлес құралдарын шығару (акциялар)

312

 

 

 

 

 

 

 

Бизнесті біріктіруге байланысты үлес құралдарын шығару

313

 

 

 

 

 

 

 

Айырбасталатын құралдардың үлестік компоненті (салықтық әсерді алып тастағанда)

314

 

 

 

 

 

 

 

Дивидендтерді төлеу

315

 

 

 

 

 

 

 

Меншік иесі пайдасына басқа да бөлулер

316

 

 

 

 

 

 

 

Меншік иелерімен басқа да операциялар

317

 

 

 

 

 

 

 

Басқа операциялар

319

 

 

 

 

165 300,00

 

165 300,00

Есепті жылдың 1 қаңтарындағы сальдо (100 жол + 200 жол +300 жол)

400

5 023 174,00

 

 

18 755,00

-1 631 238,00

0,00

3 410 691,00

Есеп саясатындағы өзгерістер

401

 

 

 

 

 

 

0,00

Қайта есептелген сальдо (400 жол мен 401 жол)

500

5 023 174,00

 

 

18 755,00

-1 631 238,00

 

3 410 691,00

Пайданың жалпы жиынтығы (барлығы (610 жол + 620 жол)

600

 

 

 

-6 844,00

341 663,00

 

334 819,00

Жыл ішіндегі пайда (шығын)

610

 

 

 

 

334 819,00

 

334 819,00

Басқа да жиынтық пайда, барлығы (621 жолдан 629 жол)

620

 

 

 

-6 844,00

6 844,00

 

0,00

Негізгі құралдарды  қайта бағалаудан өскені (салықтық әсерді алып тастағанда)

621

 

 

 

-6844,00

-6844,00

 

0,00

Негізгі құралдарды қайта бағалаудан аммортизацияға көшіру (салықтық әсерді алып тастағанда)

622

 

 

 

 

 

 

 

Қолдағы сатуға арналған қаржылық активтерді қайта бағалау  (салықтық әсерді алып тастағанда)

623

 

 

 

 

 

 

 

Қосылу үлесі әдісімен есептелетін қауымдасқан және бірлескен қызметтен басқа жиынтық пайданың (шығынның) үлесі

624

 

 

 

 

 

 

 

Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық айда (шығын)

625

 

 

 

 

 

 

 

Еншілес ұйымдардың кейінге қалдырылғанс алығына  табыс салығы мөлшерлемесіндегі өзгерту әсері

626

 

 

 

 

 

 

 

Ақша ағымын хеджерлеу (салықтық әсерді алып тастағанда)

627

 

 

 

 

 

 

 

Шетелдік ұйымдарға инвестициялар бойынша айырбас бағамының айырмашылығы

628

 

 

 

 

 

 

 

Шетелдік операцияларға таза инвестицияны хеджерлеу

629

 

 

 

 

 

 

 

Меншік иелерімен операциялар, барлығы (710 жол мен 718 жолының сомасы)

700

0,00

 

 

0,00

-2 092,00

 

-2 092,00

соның ішінде:

 

 

 

 

 

 

 

 

қызметкерлерге акциямен сыйақы беру

710

 

 

 

 

 

 

 

соның ішінде:

 

 

 

 

 

 

 

 

қызметкерлердің қызметінің құны

 

 

 

 

 

 

 

 

қызметкерлерге акциямен сыйақы бер сұлбасы бойынша акция шығару

 

 

 

 

 

 

 

 

Қызметкерлерге акциямен сыйақы беру сұлбасына қатысты салықтық пайда

 

 

 

 

 

 

 

 

Меншік иелерінің жарнасы

711

 

 

 

 

 

 

 

Өзіндік үлес құралдарын шығару (акциялар)

712

 

 

 

 

 

 

 

Бизнесті біріктіруге байланысты үлес құралдарын шығару

713

 

 

 

 

 

 

 

Айырбасталатын құралдардың үлестік компоненті (салықтық әсерді алып тастағанда)

714

 

 

 

 

 

 

 

Дивидендтерді төлеу

715

 

 

 

 

-2 092,00

 

-2 092,00

Меншік иесі пайдасына басқа да бөлулер

716

 

 

 

 

 

 

 

Меншік иелерімен басқа да операциялар

717

 

 

 

 

 

 

 

Бақылауды жоғалтуға әкелмейтін, еншілес ұйымдардағы  қатысу үлесінің өзгеруі

718

 

 

 

 

 

 

 

Басқа операциялар

719

 

 

 

 

 

 

 

Есепті жылдың 31 қазанындағы сальдо (500 жол + 600 жол + 700 жол) 800

800

5 023 174,00

 

 

11 911,00

-1  291 668,00

0,00

3  743 417,00

 

Басқарма төрағасы-директор: Алхат Зиннатович Абзалилов

Бас бухгалтер: Марина Владимировна Харченко

© 2021 АО "Западно-Казахстанская распределительная электросетевая компания"

Please publish modules in offcanvas position.