Пайдалар мен шығындар туралы есеп. 2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша.

Қазақстан Республикасы
қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусым
№ 404 бұйрығына №3 қосымша

№ 2 Пішіні

Ұйымның атауы: «Батыс Қазақстан электр желілерін таратушы компаниясы» акционерлік қоғамы

 

2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша

Пайдалар мен шығындар туралы есеп.

 

Көрсеткіштердің атауы атауы

Жолы

Есепті кезеңде

Өткен есепті кезеңде

Түсім

010

5 087 845,00

4 819 414,00

Сатылған тауар мен қызметтердің өзіндік құны

011

4 475 647,00

4 279 723,00

Жалпы пайда (010 жолдан 011 жол)

012

612 198,00

539 691,00

Сату шығыны

013

 

 

Әкімшілік шығындар

014

259 103,00

351 567,00

Басқа да шығындар

015

84 684,00

278 072,00

Басқа да табыстар

016

116 951,00

103 663,00

Операциялық пайданың жиыны (шығыны) (+/- 012 жолдан 016 жол)

020

385 362,00

13 715,00

Қаржыландыру бойынша кіріс

021

 

 

Қаржыландыру бойынша шығыс

022

629,00

7 145,00

Қауымдасқан ұйымдардың пайдасына (шығынына)  ұйымның және  үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын бірлескен қызметтегі үлесі

 

023

 

 

Басқа да операциялық емес ьабыстар

024

 

 

Басқа да операциялық емес шығындар

025

 

 

Салық салудан бұрыңғы пайда (шығын) (+/- 020 жолдан 025 жол)

100

384 733,00

6 570,00

Табыс салығына шығындар

101

49 914,00

4 478,00

Жалғасатын қызметтерден салық салудан кейінгі пайда (шығын)  (100 жолдан – 101 жол)

200

334 819,00

2 092,00

Тоқтатыллған қызметтен салық салудан кейінгі пайда (шығын)

201

 

 

 Жыл ішіндегі пайдаға жатқызылғаны (200 жол + 201 жол)

300

334 819,00

165 300,00

бас ұйымның меншік иелеріне

 

 

 

бақыланбайтын меншік иелерінің үлесі

 

 

 

Басқа да толық жиынтық пайда (410 жол мен 420 жолдың сомасы)

400

 

 

Соның ішінде:

 

 

 

Негізгі құралдарды қайта бағалау

410

 

 

Қолдағы бар сатуға арналған қаржылық активтерді қайта бағалау

411

 

 

Қауымдасқан ұйымдардың басқа да толық пайдасына (шығынына)  және үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын бірлескен қызметтегі  үлесі

412

 

 

Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарлық пайда (шығын)

413

 

 

Еншілес ұйымдардың кейінге қалдырылған салығына табыс салығының мөлшерлемесінің  өзгеруіне әсері

414

 

 

Ақша ағындарын хеджирлеу

415

 

 

Шетелдік ұйымдарға инвестиция бойынша айырбас бағамының өзгеруі

416

 

 

Шетелдік операцияларға таза инвестицияны хеджирлеу

417

 

 

Басқа жиынтық кірістің басқа компоненттері

418

 

165 300,00

Пайда (шығын) құрамындағы  қайта жіктеу үшін түзету

419

 

 

Басқа жиынтық кіріс компоненттерінің салықтық әсері

420

 

 

Жаллпы жиынтық пайда (300 жол + 400 жол)

500

334 819,00

167 392,00

Жалпы жиынтық пайдаға жатқызылатыны

 

 

 

Бас ұйымның меншік иелері

 

 

 

Бақылауға жатпайтын меншік иелері үшін

 

 

 

Акцияғға пайда:

600

 

 

соның ішінде

 

 

 

Акцияға базалық пайда

 

 

 

Жалғастырылатын қызметтен

 

 

 

Тоқтатылған қызметтен

 

 

 

Акцияға шаққандағы таратылған пайда

 

 

 

 

Басқарма төрағасы-директор: Алхат Зиннатович Абзалилов

Бас бухгалтер: Марина Владимировна Харченко

 

© 2021 АО "Западно-Казахстанская распределительная электросетевая компания"

Please publish modules in offcanvas position.